MAKO
תכניות קשת
זמן איכות

קורין אלאל וערן צור משפחה אחת גדולה

רגע לפני צאת המופע המשותף אלאל וצור מדברים על ההופעה ועל תהליך היצירה המשותף

אור גץ | זמן איכות | פורסם 17/09/08 17:29