"ברור לי לגמרי שאם הכלא הזה היה עולה באש על יושביו או היו נחנקים, אני יודע מה היה המשמעויות. אבל אי אפשר לדבר על זה כי זה לא קרה. מתחמקים מהשאלה המרכזית שהיא החשובה: מחבלים אל מול אחיי הלוחמים".

ניצב בדימוס שמעון קורן לא יושב בחיבוק ידיים. טיוטת דוח מבקר המדינה על אסון הכרמל כבר קשרה לו "כשל פיקודי". דבריו של ממלא מקום מנכ"ל מבקר המדינה, בועז ענר, במפגש עם המשפחות השכולות, לא הותירו ספק: מבקר המדינה לא מתכוון להלל את פועלו של המפקד הבכיר ביותר באירוע. להפך.

העובדות והכשלים שיוחסו לו אינם מדוייקים

קורן הוא זה ששלח את אוטובוס הצוערים כדי לפנות את הכלא שבמעלה ההר. הוא היה זה שספר את הגופות. עכשיו הוא אומר, צריך לשאול לא 'איך נשרפו הסוהרים', אלא בשביל מה. "בדרך כלל ברוב השיחות עם המשפחות זה עולה: למה הבן שלי היה צריך למות כדי שמחבל יחיה?", מצטט קורן ממפגשיו עם המשפחות השכולות. "אף אחד לא יגיד את זה בתקשורת. הרי זאת השאלה המרכזית. היתה סיבה לפנות את הכלא מהאסירים הפלסטיניים, שחלקם מחבלים, ולסכן כוחות ביטחון. אין חלופה נוספת. אוטובוס שנוסע מסביב זה אוטובוס שלא מגיע בזמן. לא היה ויכוח אם כאן היה מוסד לילדים ושוטרים היו נכנסים פנימה ומחלצים. אבל היתה לי חובה מוסרית וחובת החוק".

קורן לא נשאר חייב למשרד מבקר המדינה, וטוען שהעובדות והכשלים שיוחסו לו, בין היתר בשיחה עם המשפחות השכולות, אינם מדוייקים וכי הם פוגעים במשפחות. קורן אינו מקבל את הביקורת של ענר, על כך שלא צפה את כיוון האש: "חכם לאחר מעשה. אדם שלא החזיק זרנוק מים כדי לכבות את מדורת ל"ג בעומר. באמת חוכמה מאוד גדולה. ממקום מושבו של בועז ענר אין לי שום ספק שהוא רואה את כיווני הרוח ואת כיווני העשן. למרות שהמסוק מלמעלה, טייס קרבי, מפקד טייסת מסוקים בצה"ל לא ראה. אף אחד לא ראה. מאיפה אני יודע על זה? כי הייתי כאן למטה ולא ראיתי.
מלשכת מבקר המדינה נמסר כי "הדוח טרם הושלם, והוא יפורסם בקרוב. המבוקרים קיבלו עד כה רק טיוטות של הדוח המתגבש לצורך קבלת תגובתם על הממצאים. לכן, מי שמדבר על ממצאי הדוח אומר דברים שטחיים ובלתי מבוססים. לצורך בדיקת אסון הכרמל נאספו עדויות ומסמכים רבים, בהם תחקירים שערכה משטרת ישראל על תפקודו של ניצב בדימוס שמעון קורן בעת השריפה ובאירועים אחרים – ואלה העלו תהיות רבות על תפקודו".

אנשים, ראשון-שלישי בשעה 18:50