בכל שנה, בארוחת הסדר החגיגית, אנחנו קוראים בהגדה ומחפשים למילים "עבדים היינו" משמעות רלוונטית לחיינו. בשביל נתן שרנסקי חירות היתה כמיהה יומיומית. כשהוא אמר לשופט הרוסי "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", שרנסקי לא ידע שיעברו שנים ארוכות עד שישתחרר מכלא הק.ג.ב, וכשנפרד מאשתו 12 שעות אחרי שהתחתנו, הוא לא ידע שהיא הולכת להילחם נגד כל העולם למען שחרורו, וש-12 שנים יחלפו עד שיתראו שוב.

הסיפור של שרנסקי הוא סיפור בקנה מידה הוליוודי. סיפור על מלחמה של שלטון הרשע נגד איש אחד, על מאבק חובק עולם, על ריגול, בגידה ואמונה, על רוח האדם שלא ניתן לשבור, על אהבה שמנצחת את הכל. ובאמצע יהודי אחד קטן שיושב מול חוקריו וצוחק עליהם, למרות שהוא עלול לשלם על כך בחייו. בחרנו לחזור אליו בפסח הזה.

אנשים, הערב ב-19:30