בצל אירועי הטרור האחרונים באירופה, ראש המוסד לשעבר דני יתום חושב שלצרפת יש מה ללמוד מהניסיון העגום שלנו, כאן בישראל: "מה שהגביל עד היום את שירותי הביטחון של צרפת הן מגבלות חקיקה", הוא אמר הבוקר ליואב לימור וגלית גוטמן, "כתוצאה מכך נפגעה האפשרות לבנות תשתית מודיעינית. לדעתי אנחנו יכולים לחלק איתם את הניסיון שלנו במאבק נגד הטרור גם בתחום המודיעיני, גם בתחום האופרטיבי וגם בתחום החקיקתי. לנו יש עשרות רבות של שנים בניסיון בלחימה נגד טרור, עם אופי שדומה לזה שרואים באירופה, שכוללת מעצרים, חקירות, ואת כל הסבב שמביא בסופו של דבר לכך שמצטברת אינפורמציה".

"אני חושב שצריך להפריד בין שתי זירות הפעולה מול דאעש", מסביר יתום, "זו שקשורה יותר לאזור שלנו, הסורי-לבנוני, שהוא משהו אחר לחלוטין - והזירה הפנים אירופאית. שם מדובר בחקיקה, בהגירה, במיהו אזרח ובאיך מטפלים בטרור. אפשר לראות את בריטניה לעומת מדינות מערב אירופה מדרום שלא כל כך התעוררו - שם הבעיה היא בעיית הגירה של שנים, של שיתוף פעולה בין אנשים שנעו באזור שלנו וחזרו, ובהם צריך לטפל. לגבי האזור שלנו, אני לא בטוח שהניסיון לכפות את התרבות הדמוקרטית עליו הוא נכון. יכול להיות שמה שמתאים כאן זו חליפות ואנחנו לא צריכים לפחד מזה."

"לנצח את דאעש" - הערב, אחרי "כפולים"