*הפעילות מנוסחת בלשון נקבה אך מתייחסת לשני המינים
*ההשתתפות בפעילות מותנת ברכישה ממוצרי Venus בסכום של 35 שקל ומעלה. יש לשמור את ספח הקבלה ע"מ להציגו כהוכחת קנייה