mako
תכניות קשת
אליפות ישראל בדקה

פירמידה הפוכה

על המתחרה לבנות פירמידה הפוכה של פחיות ריקות, כשביניהן צלחות נייר, במסגרת 60 השניות של המשחק. כדי להשלים את המשחק, עליו לבנות מגדל באמצעות 15 פחיות ריקות ו-5 צלחות נייר, כאשר המגדל עומד על פחית אחת בתחתית ובראשו חמש פחיות

אליפות ישראל בדקה | פורסם 08/03/11 18:32