חתונה ממבט ראשון

כל הקטעים מהתכנית

 • רגע ההחלטה של טל ואחווה: נשארים יחד (צילום: מתוך
  רגע ההחלטה של טל ואחווה: נשארים יחד 
 • רגע ההחלטה של רלי ואלעד: נפרדים (צילום: מתוך
  רגע ההחלטה של רלי ואלעד: נפרדים 
 • רגע ההחלטה של חיים ויעל: נשארים יחד (צילום: מתוך
  רגע ההחלטה של חיים ויעל: נשארים יחד 
 • רגע ההחלטה של אלי ומיקאלה: נפרדים (צילום: מתוך
  רגע ההחלטה של אלי ומיקאלה: נפרדים 
 • האם אלי יודע מה יגיד לשופטים? (צילום: מתוך
  האם אלי יודע מה יגיד לשופטים?