הפרס יוענק בחסות: לנקום ויה בל, אריק מיוסט, טרמינל, קולגייט, ארמני גיו, אקו חדרה, ריברסייד, פועלים, והראל.