mako
תכניות קשת
מה קורה

פלאפון - הפרסומת הזכורה ביותר השבוע; דיסקונט - הכי אהובה

גיאוקרטוגרפיה: בקמפיינים השבוע הושקעו כ-41.2 מיליון דולר. הפרסומת לבזק נכנסת לדירוג למרות שכלל לא שודרה

יניב פוהורילס | גלובס | פורסם 15/07/10 23:29