MAKO
תכניות קשת
מה קורה

גם השבוע: פלאפון - הפרסומת הכי זכורה; דיסקונט - הכי אהובה

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת לבנק דיסקונט ממוקמת בפסגת סקר הפרסומות האהובות כבר שבוע רביעי ברציפות

יניב פוהורילס | גלובס | פורסם 22/07/10 20:00