mako
תכניות קשת
מה קורה

סקר הפרסומות: תנובה - הכי זכורה השבוע, בזק - הכי אהובה

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת לתנובה הצליחה לייצר שיעורי זכירה גבוהים, למרות שהאסטרטגיה שלה מכירתית

ענת ביין-לובוביץ' | גלובס | פורסם 06/05/10 20:26