mako
תכניות קשת
מה קורה

מדד הח"כים השבועי 17.03.10

מי חברת הכנסת שהעבירה יותר חוקים מכל חבר כנסת אחר? מי הח"כ שסייע לאישה שכרעה ללדת ואיך פועלים כדי שהבנק ישלם לנו ריבית על זכות בחשבון? כל מה שקרה השבוע בכנסת

מה קורה | פורסם 03/05/11 20:00