MAKO
תכניות קשת
מה קורה

מדד הח"כים השבועי 25.5.10

האופוזיציה הנוכחית היא ככל הנראה לא הלוחמנית ביותר שידעה הכנסת אבל ביומיים האחרונים היא הוכיח שכשהיא רוצה היא יכולה לעשות לראש הממשלה כאב ראש. מה הייתה הפרובוקציה השבועית? מי היה הח"כ המצטיין? ומה היה ספין השבוע? כל מה שקרה השבוע בכנסת

מה קורה | פורסם 26/05/10 21:17