MAKO
תכניות קשת
מה קורה

שר האוצר ממשיך להיות מוצף

השבוע מצטרפים למעקב שלושה שרים שפונים אליכם אישית, ומבקשים מכם לתת להם את הצעותיכם. וגם, מהן ההצעות המעניינות ביותר שאתם שלחתם השבוע?

מה קורה | פורסם 24/05/09 14:00