TAMIR
תכניות קשת
מה קורה

והשנה: טלוויזיה מציאותית מתמיד

השנה ישראל הצטרפה למפה הטלוויזיונית וגם אצלנו אנשים נשלחו לאי בודד או נסגרו בבית האח הגדול. סיכום שנה מציצנית במיוחד

מה קורה | פורסם 24/10/08 16:47