mako
תכניות קשת
מה קורה

או אה מי זה בא? ראש הממשלה הבא! והוא לא תומר לוי

בסקר שנעשה בעקבות הפרק האחרון של הסדרה "המסודרים", בדקנו מה באמת הכח הפוליטי של תומר לוי ואת מי מהמפורסמים היינו רוצים לראות בתור ראש הממשלה הבא? מסתבר, שגם לשר פולישוק אין ממש סיכוי. התוצאות לפניכם

מה קורה | פורסם 30/07/09 12:00