תחקיר: ברק שר 

תגובת בנק דיסקונט למשכנתאות ועו"ד אולמן : "בנק דיסקונט למשכנתאות מבין היטב את מצוקת הרוכשים בפרויקט הר חומה של חברת חפציבה, ומתוך הבנה זו פועל כמיטב יכולתו לקצר ככל שניתן את לוחות הזמנים לגמר הפרויקט, תוך הקטנה ככל שאפשר של הנזקים הכלכליים שנגרמו להם. לצערנו, כל ההליכים הקשורים לפרויקט מוקפאים בצו בית המשפט, מה שמעכב את המשך הפעילות בו. 

"נציגי הבנק נפגשו פעמים רבות עם רוכשי הדירות בפרויקט ומנהלים עימם דו-שיח אינטנסיבי שמטרתו השגת הסדר מוסכם שיאפשר השלמת הפרויקט באופן מיידי. במסגרת ההסדר המוצע ע"י הבנק, מציע הבנק למרבית הרוכשים להשתתף בעלויות שכר הדירה. 

"בנוסף, הבנק פעל ואיתר קבלן מבצע שימשיך בבניית הפרויקט, עד להשלמתו ולכניסת הדיירים אל הדירות. עם קבלת אישור בית המשפט להסדר, בכוונת הבנק להתחיל תוך זמן קצר בחידוש העבודות באתר. אנו צופים כי השלב המתקדם בפרויקט (שלב ב') יסתיים בתוך כשישה חודשים, ושלב ג', המצוי כיום בשלב שלד, צפוי להסתיים בתוך כשנה". 

תגובת א. אוצר וביטחון בע"מ , המבצעת את עבודות השמירה והניקיון באתר חפציבה בהר חומה שבירושלים: "מי שביצעה ומבצעת את עבודות השמירה בפועל הינה חברת 'מוקד ל.א שמירה וניקיון (2004) בע"מ' לפי דברי מר יאסר זלבאני מנהל קבלן המשנה, בחור בשם 'בהתה' מעולם לא הועסק באתר. הבחור בשם כזה מעולם לא הועסק על ידי א. אוצר ובטחון, והם לא יודעים מי הוא. 

"מבירור שערכה חברת א. אוצר ובטחון (2000) בע"מ ומביקורות שנערכות באתר על ידי חברת 'מוקד ל.א שמירה וניקיון (2004) בע"מ' בתדירות של כל שמונה שעות, לא אותר אדם בשם כזה. יצוין כי כל העובדים של חברת א. אוצר ובטחון בע"מ הינם אזרחי מדינת ישראל, בעלי תעודות זהות ישראליות והתקבלו לעבודה לאחר בדיקה כי אין להם עבר פלילי. כל עובד, עובד בהתאם לחוקי מדינת ישראל, מדווח לרשויות המוסמכות ומשולמות לו כל הזכויות המגיעות לו".