רוני קובן בראיון עם הרב (צילום: אנדרש בורגולה)
רוני קובן בראיון עם הרב שלמה כובש | צילום: אנדרש בורגולה

סגדי בשיחה עם הרב (צילום: אנדרש בורגולה)
סגדי בשיחה עם הרב | צילום: אנדרש בורגולה
עם הרב ליד הקבר (צילום: אנדרש בורגולה)
עם הרב כובש ליד הקבר | צילום: אנדרש בורגולה
ביקור בבית הקברות (צילום: אנדרש בורגולה)
ביקור בבית הקברות | צילום: אנדרש בורגולה
סגדי והרב בשיחה ברחובות הונגריה (צילום: אנדרש בורגולה)
סגדי והרב בשיחה ברחובות הונגריה | צילום: אנדרש בורגולה
סגדי והרב בשיחה ברחובות הונגריה (צילום: אנדרש בורגולה)
ממשיכים בשיחה | צילום: אנדרש בורגולה
מצלמים ברחובות הונגריה (צילום: אנדרש בורגולה)
מצלמים ברחובות הונגריה | צילום: אנדרש בורגולה
צילומים ברחובות הונגריה (צילום: אנדרש בורגולה)
צילומים ברחובות הונגריה | צילום: אנדרש בורגולה
רוני קובן בצילומים (צילום: אנדרש בורגולה)
רוני קובן בצילומים | צילום: אנדרש בורגולה