הכנות (צילום: יעל שיפמן, עובדה)
הכנות | צילום: יעל שיפמן, עובדה
על הסט (צילום: גלעד טוקטלי, עובדה)
על הסט | צילום: גלעד טוקטלי, עובדה
מתכוננים (צילום: יעל שיפמן, עובדה)
מתכוננים | צילום: יעל שיפמן, עובדה
המפות הסודיות (צילום: יעל שיפמן, עובדה)
המפות הסודיות | צילום: יעל שיפמן, עובדה