עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ

עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ
עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ
עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ
עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ
עובדה בשטח  (צילום: אור גץ)
עובדה בשטח | צילום: אור גץ

"עובדה", שני, 21:00