עובדה בשטח (צילום: איתן חתוכה)
עובדה בשטח | צילום: איתן חתוכה

עובדה בשטח (צילום: איתן חתוכה)
עובדה בשטח | צילום: איתן חתוכה
עובדה בשטח (צילום: איתן חתוכה)
עובדה בשטח | צילום: איתן חתוכה
עובדה בשטח (צילום: איתן חתוכה)
עובדה בשטח | צילום: איתן חתוכה
עובדה בשטח (צילום: איתן חתוכה)
עובדה בשטח | צילום: איתן חתוכה
עובדה בשטח (צילום: מתוך עובדה)
עובדה בשטח | צילום: מתוך עובדה
עובדה בשטח (צילום: מתוך עובדה)
עובדה בשטח | צילום: מתוך עובדה

_OBJ

"עובדה", שני 21:00