תגובת "בלאק קיוב"

"עובדה" בדתה אירועים ובעיקר חיברה לא נכון חלקי פאזל מאירועים ישנים מלפני חמש שנים. החברה אינה נדרשת לפיקוח בטחוני, ואף עברה בחינה של משרד הבטחון בנושא זה. בלק קיוב אינה מתחזה לאנשים קיימים ואינה פועלת ליצירת ״מנופי לחץ״, אלא פועלת לפי החוק ובליווי יועצים משפטיים.

בעקבות מקרה הרווי ויינשטיין החברה הפיקה לקחים ומונתה ועדת קבלת לקוחות, בהשתתפות הדירקטוריון המייעץ הבכיר של החברה, שתכליתה לבדוק כל לקוח פוטנציאלי, את עברו וכוונתו. הלקח הזה נשמר עד היום בחרדת קודש.

החברה מעולם לא נפגשה עם עידן עופר, החברה מעולם לא עבדה עמו, החברה מעולם לא עקבה אחר פוליטיקאים, שופטי בית משפט או רגולטורים בישראל או ביצעה עליהם מבצעים כלשהם. ה״עובדות״ מתבססות על פגישה ומסמך סיכום מידע מהרשת מלפני חמש שנים, מול עוזר של עוזר של עוזר של אחת ממאות החברות במערך החברה לישראל, שנשכחו עם ההיסטוריה ומעולם לא יצאו לפועל.

לעומת זאת, עשרות פרויקטים שתורמים לציבור ולחברה בכללותה, שהובילה בלאק קיוב, כלל לא ענייננו את מערכת "עובדה" שכן הצגתם אינה תואמת את הנרטיב השלילי שבנו.

על כל אלה ועוד הוגשה היום תביעה כנגד "עובדה", אילנה דיין וגורמים נוספים על סך 15 מיליון ליש"ט בבית המשפט העליון של אנגליה.