ראש הממשלה ושר האוצר בחרו שלא להגיב.

תגובת דובר בנק ישראל: "את העמדה שהציגה הנגידה בנושא מתווה הגז גיבש צוות כלכלנים בבנק ישראל על סמך שיקולים מקצועיים בלבד. ההאשמה כאילו שיקולים זרים הנחו אותה היא שקר. תמוה שהשר לשעבר טופל האשמה זו למרות שמעולם לא פנה לנגידה בנושא. אגב, בנק ישראל היה שותף מרכזי בגיבוש הרפורמה בבנקאות ויוביל את יישומה".

"עובדה": שני אחרי החדשות