תגובת הפרקליטות:

צר לנו  שגב' גרסטל עסקה וממשיכה לעסוק בניהול קמפיין תקשורתי והעלאת טענות נגד הפרקליטות - לרבות העלאת השמצות אישיות מופרכות נגד פרקליט המדינה – שאלה מהן שהובאו בפני היועץ המשפטי לממשלה נדחו כליל. גם כשהיתה בתפקיד היא פעלה שוב ושוב תוך חריגה מסמכות ובניגוד לכללי הביקורת הבסיסיים. בסופו של דבר, לצערנו, היא איבדה בשל כך את האובייקטיביות הנדרשת לביצוע התפקיד ואת האמון בה, מה שהביא בסופו של דבר להתפטרותה.

תגובת דורית ביניש:

כדי להעמיד דברים על דיוקם אציין. לא נטלתי חלק במאבק הפרקליטים נגד נציבת הביקורת. שי ניצן לא פנה אלי מעולם בנושא זה. כפרקליטת מדינה לשעבר הבעתי עמדה ביחס למוסד הביקורת במזכר הגשתי  לשופט אליעזר גולדברג  לצורך חוות הדעת שגיבש בנושא.

למיטב ידיעתי חבריי פרקליטי המדינה לשעבר נקטו אף הם עמדה בפני השופט גולדברג.  היו אלי מספר פניות של ועד הפרקליטים אך סירבתי לפניות אלה כדי לא להיכנס למאבק. הצטערתי לשמוע שמאבק זה התדרדר. אין לי אלא לקוות שמעכשיו יחסי הביקורת והפרקליטים יהיו כמתחייב על פי התפקיד  ועל פי הדין.

תגובת ארגון פרקליטי המדינה לעובדה:

ארגון הפרקליטים ניהל מאבק ציבורי חשוב, לטובת הציבור כולו ולטובת הדמוקרטיה הישראלית, על שמירת דמותם ומקצועיותם של הפרקליטות והפרקליטים. מאבק זה הוכר בין היתר על ידי בית הדין לעבודה כראוי, נכון וחשוב.

העובדות האמיתיות שונות לחלוטין מגרסתה של גרסטל. בפועל, הנציבה המתפטרת עמדה בראש גוף נטול הסדרה בחוק, ללא הגדרת סמכויות וללא מתן הזכויות וההגנות המתחייבות. מן הראוי היה שהנציבה המתפטרת עצמה לא היתה נכנסת לתפקידה לפני שמעמדו החוקי של הגוף היה מוסדר בצורה מלאה ונכונה.

התנהלות זו הביאה עליה ביקורת קשה מצידו של שופט בית המשפט העליון ומבקר המדינה לשעבר אליעזר גולדברג, שבחן את פעילות הגוף אשר ממנו התפטרה. זה קבע במפורש, כי הנציבות בראשותה הינה יצור כלאיים, שאינו מוכר ואינו מקובל בעולם הביקורת, ויש לערוך בו שינויים מהותיים ולעגנו בחקיקה. מאוחר יותר גם שרת המשפטים וגם המחוקק אימצו את עיקרי דו"ח גולדברג והסדירו את פעילות הנציבות בחקיקה, בהתאם להגנות המתחייבות.

למרבה הצער, הילה גרסטל לא השכילה להפעיל מזג שיפוטי מתון וליצור דיאלוג בונה מול הפרקליטים. יותר מזה, היא התמידה בסירובה להשלים עם דו"ח גולדברג ועם אימוץ מסקנותיו בחקיקה על-ידי הממשלה והכנסת. אלו הסיבות אשר הביאו להתפטרותה.

באשר לטענות כאילו ארגון הפרקליטים הקים עמוד פייסבוק כנגד הנציבה המתפטרת, מדובר בהמשך של מסע ההכפשות שנוהל על-ידה, ומיותר לציין כי לארגון הפרקליטים אין קשר לעמוד הזה ולא ידוע לו מי הקים אותו.

באשר לטענות, כי הארגון הפיץ שמועות, כאילו גרסטל נפגשה עם מר מוזס או עו"ד שמרון על-מנת לקדם את ענייניה, הרי שהארגון שמע עליהן היום לראשונה, וממילא לא ניתן היה להפיץ שמועות שלא היו ידועות לארגון עד היום.

"עובדה": שני אחרי החדשות, ערוץ 2, קשת