תגובת אהוד ברק:

הדברים לוקים באי-דיוקים קשים ומטעים. בכל מהלך 2010 ידענו ישירות מהבית הלבן על ההתנגדות האמריקנית לפעולה ישראלית באיראן. בניגוד לעולה מהכתבה, לא הבאתי בדיון דברים בשמו או מטעמו של פאנטה. הבעתי את התרשמותי הברורה כי במידה וישראל תפעל, האמריקאים יחושו מידה רבה של תסכול אך יקבלו זאת. דברי היו מדויקים ונכונים, וכאמור גם לא ציטטתי את פאנטה. אין לי מידע על מה התלונן דגן בפני פנאטה, והאם דגן ציטט אותי במדויק. מכל מקום פאנטה, שהיה ונותר ידיד קרוב שלי, מזה 20 שנה, מעולם לא העלה בפני את האירוע המתואר בכתבה.