המילה של רופא משפטי יכולה להיות ההבדל בין זיכוי לבין שליחתו של אדם לשנים ארוכות בכלא ולפעמים מאסר עולם", אומר עמרי אסנהיים, יום אחרי שהורשע רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה בבית המשפט העליון, בין היתר בעקבות עדויות של רופאים משפטיים. בתחקיר שישודר הערב ב"עובדה" מספק אסנהיים הצצה אל מה שבאמת קורה באותו מכון שמשפיע כל כך על הכרעת הדין: "אנחנו פותחים תיק אחר תיק שבהם רואים איך דוחות משופצים, איך ראיות מסולפות לכאורה, איך דברים מועלמים מהשופטים", הוא מספר.

אי אפשר שלא לתהות: מה האינטרס לסלף את האמת במקרים הרי גורל שכאלה? "שאלת המוטיבציה היא שאלה טובה", אומר אסנהיים ומספר, "אנחנו מביאים היום בסוף הכתבה את מנהל המכון המכהן שמנסה לנקות אותו מתופעות שהיו בו בשנים קודמות. הוא מספר על הקשר בין הפרקליט והשוטר לבין הרופא המשפטי, קשר במתחיל כקשר חברי והופך לקשר שבו הרופא ממש רוצה לעזור למדינה, וזה מביא לדברים מאוד לא טובים".

"עובדה" - הערב, אחרי "האח הגדול"