מצוות ההגנה של אהוד אולמרט נמסר: שולה זקן, שבתי המשפט קבעו כי היא אישה לא אמינה, מתפרנסת כיום משיווק דברי בלע שקריים על מר אולמרט. סיפוריה ועלילותיה נבחנו כבר בבתי המשפט ובמערכות האכיפה ונדחו פעם אחר פעם. העיתוי שבו בוחרת גב' זקן להמשיך ולשקר אינו מקרי, שכן בימים אלה דן בית המשפט העליון בערעורים של המדינה ושל מר אולמרט, ואנו מצפים להכרעתו.

"עובדה", חמישי, מיד אחרי מהדורת החדשות