>>> פרויקט מיוחד ל-mako: כתבי התכנית עם "העובדות מאחורי עובדה"