תגובת בית החולים איכילוב: "הרופאים, נשוא הכתבה - הם רופאים מובילים, בעלי שם עולמי, מוערכים ומסורים, המקדישים את חייהם ללא מגבלת שעות, ימים, או לילות - לציבור החולים, למחלקות אותן הם מנהלים. בנושא הכתבה, עמדת המרכז הרפואי היא ברורה - חייבת להיות הפרדה מוחלטת בין פרקטיקה פרטית לבין שירותים הניתנים (לרבות לתיירי מרפא) בתוך ביה"ח וחל איסור לקבל מחולים תשלום עבור שירותים (כולל ניתוחים) הניתנים בביה"ח. עמדה זו הובהרה בצורה ברורה גם לסוכני תיירות המרפא. נוהלי הטיפול בתיירות המרפא מצויים כיום בבחינה של ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי שרת הבריאות. מרגע שהובאו בפני ההנהלה העובדות, חזרנו והבהרנו המותר והאסור בנושא ונקטנו בצעדים שמטרתם מניעת התנהגות בלתי הולמת בממשק של צוותי ביה"ח עם שירות תיירות המרפא"