דוד רותם, ארכיון (צילום: חדשות 2)
חבר הכנסת דוד רותם | צילום: חדשות 2

התפתחות בשטח - מאמירות למעשים: בעקבות תחקיר הלוביסטים בעובדה לא רק יושב ראש הכנסת מגביל את פעילות הלוביסטים בכנסת. היום נאסרה כניסתם של לוביסטים לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט על ידי יושב ראש הועדה חבר הכנסת דוד רותם.

חבר הכנסת דוד רותם יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט (ישראל ביתנו) אסר הבוקר על לוביסטים להיות נוכחים בישיבת הוועדה ב"חוק הפטנטים". בפתיחת הישיבה הודיע רותם ללוביסטים שעובדים עם חברות תרופות כי אין הוא מאשר להם להכנס לדיון בוועדה. עד היום הורשו הלוביסטים לשבת בוועדה בזמן הדיון, מבלי להתערב בו, אך מהיום הם גם לא יוכלו להיות שומעים מהצד.

עוד אמר היום חבר הכנסת רותם כי יש לוביסטים שמפריעים לחברי הכנסת היושבים בוועדה בזמן הדיונים וכי אין צורך שהם ישבו בדיון, כשכל הגורמים הרלוונטים נמצאים שם.

זאת לא הפעם הראשונה שרותם מביע עמדה נוקשה נגד פעילות לוביסטים בכנסת. עוד לפני התחקיר בעובדה שחשף את הדרך שבה "מפעילים" הלוביסטים את חברי הכנסת, כפי שנחשף בקורס לפרחי לובינג שהעבירה חברת "גלעד לובינג", אסר רותם על לוביסטים להכנס ללשכתו וסרב להפגש איתם.

בעקבות התחקיר בעובדה החליט בשבוע שעבר יושב ראש הכנסת על שורה של צעדים שיגבילו את עבודתם של הלוביסטים בכנסת. הבוקר הופכות ההנחיות מעשיות ויש גם סנקציות למפרים.

"אות קין לליכוד". ריבלין (צילום: חדשות 2)
הגביל את הלוביסטים. יו"ר הכנסת | צילום: חדשות 2

קצין הכנסת, יוסף גריף, שיגר הבוקר מכתבים ללוביסטים הפועלים במשכן ובהן ההנחיות החדשות להרחקתם ממתחמי הפעילות המרכזיים בכנסת. במכתב שהועבר לכלל הלוביסטים, הרשומים במשכן, 210 במספר, מודיע גריף על הגבלת כניסתם לעשרה מתחמים שונים במשכן: מזנון חברי הכנסת, המתחם שבין מזנון חברי הכנסת לבין מליאת הכנסת, לשכת יושב ראש הכנסת, לשכת מנכ"ל הכנסת, מתחם מזכירות הכנסת, מתחם הלשכה המשפטית, מתחם מרכז המחקר והמידע, מתחמי מזכירויות הוועדות שבאגף קדמה, מתחם מחלקת הדפוס והפרסומים ומתחם המשרדים בקומה החמישית במשכן. שדלנים יהיו רשאים להיכנס למתחמים אלה רק לפי הזמנה ספציפית של חבר כנסת (ביחס למזנון הח"כים ולמתחם שבין המזנון למליאה) או מי ממנהלי היחידות האמורות, ובליוויים.

במכתב שקיבלו הבוקר הלוביסטים נכתב עוד כי :"בניסיון להילחם בתופעה מפעילים מוסדות הכנסת שורת הוראות וסנקציות בצדן: מי שלא יקפיד על ההוראות, יישלל היתר הכניסה הקבוע שלו לכנסת."

סערת הלוביסטים: סיקור מיוחד בעקבות כתבת "עובדה"