חבורה של בדואים חוטפת פליטים במדבר סיני, אונסת את הנשים, מוכרת את האיברים של הגברים ואז שולחת אנשים שעובדים איתם לתל אביב. כדי לגבות כופר מקרובי המשפחה שלהם כדי לפדות את חייהם. שנים זה מתנהל. ואף אחד לא מצליח לשים יד על החוטפים ומשתפי הפעולה הישראלים שלהם.

חודשים רבים עבדנו על התחקיר. הדבר הקשה ביותר היה לרכוש את אמונם של הפליטים האריתריאים. אפשר להבין. מאז שהחלו במסלול הבריחה שלהם, דרך סודן ודרך מצרים, כל מי שניסו לסמוך עליו, בגד בהם. הם שילמו את כל חסכונותיהם לבדואים שהבטיחו להם שיובילו אותם לישראל ואלה מכרו אותם בדרך. הם עינו אותם, קשרו את עיניהם למשך חודשים, אנסו את נשותיהם והוציאו להורג את חבריהם אל מול עיניהם, ועוד הקפידו לשמור על קו פתוח עם קרוביהם בישראל כדי שישמעו את העינויים ויזדעזעו.

אלה בישראל ששמעו את העינויים נדרשו לשלם כופר של שלושים אלף דולר כדי שלא יהרגו את קרוביהם החטופים או ימכרו את איבריהם. שלושים אלף דולר הוא סכום שאריתראי מרוויח בכל שנות חייו. הדרך להשיג אותו הייתה בהתגייסות כל החברים בארץ ובגולה, מכירת נכסי המשפחה באריתריאה והתחייבות לעבוד כל החיים בשביל להחזיר את הכסף.

זה נשמע כמו סיפור של זוועות מארץ רחוקה ומעולם אחר. עד שהבנו שהתשלום עבור החוטפים מתבצע אצלנו. ברחובות תל אביב. בדואים מדרום הארץ שמשתפים פעולה עם הרוצחים בסיני מגיעים כמה פעמים בחודש לדרום תל אביב, בכל פעם לגבות כסף של קורבן אחר.

כשהחלטנו לעלות עליהם ולתעד אותם נזקקנו לאריתראים שיהיו מוכנים לשלם את הכופר כשלגופם מצלמה נסתרת. אלה שבחרו לעשות את נטלו סיכון אדיר אך אמרו לנו שמבחינתם, גם אם ימותו כתוצאה מכך, זה יהיה שווה ולו בכדי לחשוף את הזוועות האלה.

ברגע שבו ראינו כולנו את מה שצילמה המצלמה הנסתרת שלנו האריתראים כמעט התחילו לבכות. ברגע שעצרו את אותו האיש שגבה מהם את הכסף ועבד יחד עם החוטפים, הם בפעם הראשונה החלו להאמין.

זה סיפור על אנשים שנחשבו על ידי החוטפים הבדואים כאבק אדם, שפתאום השיבו מלחמה ובניגוד לכל הסיכויים יצאו בפעם הראשונה כשידם על העליונה. צפו בכתבה המלאה

עובדה, העונה החדשה, בקרוב