MAKO
תכניות קשת
מה אתם הייתם עושים עם חיים הכט

גברים מתעלמים, נשים מתערבות

נכנסתם לסופרמרקט וראיתם מול עיניכם את המנהל מטריד בצורה שלא משתמעת לשתי פנים את הקופאית. האם תתערבו? המסקנות מהתוכנית האחרונה של "מה אתם הייתם עושים" מצביעות על מגמה ברורה: נשים מתערבות באחוזים גבוהים יותר מאשר גברים

מה אתם הייתם עושים | פורסם 20/03/10 21:45