MAKO
תכניות קשת
חטופים

חטופים: האם מה שלא מחסל אכן מחשל?

ניתן להסביר את ההבדלים בצורות הפגיעות הנפשיות של פדויי שבי שונים לאור עברם, אך אין ספק שהשבי הוא גם טריגר להתפרצות נטייה מוקדמת להפרעה נפשית, ואף מהווה אירוע טראומאטי בפני עצמו, שלעיתים די בו כדי למוטט את הנפש. ד"ר גידי רובינשטיין מסביר

ד"ר גידי רובינשטיין | המכללה האקדמית נתניה | פורסם 25/05/10 11:33