MAKO
תכניות קשת
למען עתיד ילדינו

מרבית המצביעים חוששים לשלום ילדיהם כשהם בבית הספר

בסקר החינוך של mako נמצא כי 32% אחוזים מסך המצביעים מפחדים לשלוח את ילדיהם מדי בוקר לבית הספר. כמו-כן, רוב המצביעים נתנו את הציון "לא טוב" למערכת החינוך בישראל - לפניכם כל תוצאות הסקר

mako | פורסם 15/09/10 10:04