המדגם אינו מבוסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולכן לא מהווה סקר רשמי המציג דפוסי הצבעה מלאים.