בַּשָבוע שעבר פקד את ישראל גל קור (דני רופ בכובע טיפשי) כבד. עקב מזג האוויר הקשה נסגר אַתַר (מאתיים שקל לשקית ניילון) החרמון, בעיר (לא הייתי מֵאָז הבר-מצווה) ירושלים הופסקו הלימודים, וּבְתֵל (כולם אוכלים בטטה) אביב נוצרו שיבושי (לפחות נשפריץ על זקנות) תנועה. התקשורת דיווחה על מזג (ממש אירופה) האוויר באופן אינטנסיבי, וְכַתָבים כמו דני (עשיתי פילינג גוף) דויטש, שרון (מה זה גלולות) וכסלר וּמְנחם (הדובון עם הדובון) הורביץ דיווחו מִנְקוּדות שידור בְּרַחַבֵי הארץ.
בסוף השבוע פָּסַק השלג, וּכְלֵי (עשיתי תחקיר בוויקיפדיה) התקשורת חזרו לַעסוק בנושאים יותר (אחי, אתה בפייסבוק?) חשובים.
בְּסוֹף השבוע אֵירְחה נִבְחֶרת (שחר פאר וההיא השנייה) ישראל את נִבְחֶרת (אלה לא מֵהִישָרדות?) הטניס של רוסיה. את מרבית תשומת הלב של כתבי (יש לי משחק מילים אידיוטי) הספורט משכה כּוֹכבת הנִבחרת הרוסית מריה (תמשיכו לחלום) שראפובה, שבילתה את רוב הזמן בְּחַדרה שבְּבֵית (תרחיקו ממני את ציון נאנוס) המלון. בְּאיגוד (יש דבר כזה) הטניס חששו שבִּגלל מזג האוויר (ברוסיה זה קיץ) הקשה יֵיאָלצו לקיים את המשחק בָּאִיצטדיון בִּבְאר (מה זה כל האשכנזים האלה?) שבע, אך לְבַסוֹף הִתקַיים המשחק ברמת (מה זה כל הפרענקים האלה?) השרון, לשם הִגִיעו אלפי אוהדים (אמא'שך נגעה ברשת) ישרֶאֵלים כדי לעודד (מתי הרוסייה גונחת?) את הנבחרת.
עד כּאן הַחַדשות בּהַרחבה.