הצעת חוק לסינון אתרים ברשת האינטרנט (איזה מגניב חתול מנגן על פסנתר) הבֵּיתית עברה בשבוע שעבר בִּקריאה ראשונה בִּמליאת (גן דליה איציק) הכנסת. החוק שיזמה ש"ס בִּתמיכת שר התקשורת אריאל (טלוויזיה זה המכשיר של הטוסטים?) אטיאס, יחייב את ספקיות האינטרנט לחסום את הגישה לַאַתָרֵי (מתי בריטני תמות) הימורים, לַאַתָרֵי (מתי אִשתי תמות) סקס, וְלַאַתרים (נראֶה לי מחר) אלימים. לחוק הִתנגדו 20 חברי (נשארו במזנון פתיתים) כנסת וּבָהֶם שלי (רק שישאירו את ג'יי-דייט) יחימוביץ' וְתמכו בו ארבָּעים ושישה חברים וּבָהם יורם (השומר מסך עצר אותי בַּכּניסה) מרציאנו, שאמר שהוא בטוח כי החוק הֶחָדש יָגֵן על ילדי (הייתי עושה ת'מורה לתושב"ע) ישראל.

מזג הָאַוויר הַחַמים שפקד אותנו בסוף השבוע (איך כבר יום ראשון?) האחַרון הוציא מֵהַבּית מאות אלפי ישרְאלים (בוא ננצל ת'ג'יפ) נלהבים. המשפחות (אמרתי לך לקחת גלולות) המאושרות עלו על כבישי (אמרתי לך לנסוע מִכּביש שש) הארץ וּבִילו בחופי (תעשי במים) הכּינרת, בּמדבּר (תמצאי שיח) יהודה, בּמוזיאון (תמצאי פסל) ישראל וּבְחיק (תנגבי עם אירוס הגלבוע) הטבע. רבים נסעו גם לִדְרום הָאָרֶץ לֵיהָנוֹת מִפְּריחת (אימא מתי נראה קסאם?) הכּלניות וְחזרו הבּיתה מְלֵאֵי חוויות (הטיול הבא זה לרבנות) נפלאות.

עד כאן הַחַדשות בהרחבה.