אלכס שטילוב ונינה סולוביוב – קוויקסטפ

יעל בר זוהר ואנטון לפידוס – טנגו

משה אשכנזי וז'ניה ליבמן – מיוזיקל

עדי אשכנזי וחיים פרשטיין - פוקסטרוט

מעיין אדם וארטיום ליאסקובסקי - סמבה