עוד באח הגדול:

 "האח הגדול": אירוע הגמר, שבת אחרי החדשות