MAKO
תכניות קשת
האח הגדול

רם: "אף אחד לא ישתיק את המסרים שלי"

"אם הלכתי על מזבח המסרים - אין מאושר ממני", מודיע המודח העשירי מבית האח הגדול. "אני בטוח שתומר הוא בחור טוב, אבל העולם שלי הוא לא העולם שלו. לא באתי לתכנית כדי להתעמת, אלא כדי להעביר מסרים חשובים"

עדי גבאי | האח הגדול | פורסם 20/02/11 17:43