MAKO
תכניות קשת
האח הגדול

הכירו את שרה לוין

היא פולניה וגאה בזה, אוהבת את דניאל קרייג ואילו הייתה יכולה הייתה מתחלפת ליום אחד עם בעלה. הכירו את שרה לוין

mako | פורסם 15/11/09 21:24