mako
תכניות קשת
האח הגדול

אביב עונה על השאלות ומקבל הפתעה

אחרי הדחתו אביב מגיע לענות על שאלותיכם ומגלה את מי הוא אהב בבית ואת מי פחות, מה הקונדס הכי מטורף שעשה ומקבל את הפתעת חייו- מפגש עם מושא הערצתו, אבי אטינגר

mako | פורסם 17/12/09 12:32