עזר בהכנת הכתבה: רובי אבן צור, מדריך ברימון טיולים