תגובת רשת קלאב הוטל אילת: "הטעות שנוצרה בביצוע ההזמנה המדוברת נעשתה בתום לב. בניגוד להנחיה שלפיה נדרש להציע נופש במועד חלופי עדיף, כאשר הלקוח רשאי כמובן גם להישאר בתאריך ההזמנה המקורי. הרשת הביעה התנצלותה, וההזמנה הוחזרה לתאריך המקורי".