שלג בחרמון ממחר. ארכיון (צילום: חדשות 2)
המחירים מפוקחים על ידי משרד התיירות. החרמון | צילום: חדשות 2

מהיום: דמי הכניסה לאתר החרמון זולים יותר ב-20% ומפוקחים על ידי משרד התיירות. על פי אתר האינטרנט של אתר החרמון, דמי הכניסה עומדים על 39 שקל דמי כניסה למבוגר ו-34 שקל לילד.

ההוזלה האמורה במחירי הכניסה לאתר החרמון התאפשרו במסגרת הסכם שנחתם היום בין רשות מקרקעי ישראל וחברת "הר חרמון" שבבעלות מושב נווה אטי"ב. לפי ההסכם, "הר חרמון" חוכרת את אתר החרמון לתקופת חכירה של 49 שנה (רטרואקטיבית משנת 1996) ובתמורה תשלם למדינה תמלוגים שנתיים בגובה של 5% מהכנסותיה וכן תפחית את דמי הכניסה לאתר ב-20% משיעורם עד היום. כמו כן חוזה החכירה כולל תנאי לפיו המדינה רשאית לפקח על מחירי הכניסה לאתר, זאת בתיאום עם משרד התיירות. החברה גם התחייבה לשמור על רמת שירותים ניאותה באתר במהלך כל תקופת החכירה בפיקוח משרד התיירות.

לדברי שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו, "לאחר שנים של היעדר פיקוח, פעלנו להוזלת המחירים לטובת כלל הציבור באחד האתרים הפופולריים ביותר בישראל". ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל אמר כי "החברה תעביר לראשונה מהקמתה תמלוגים למדינה בגין השימוש באתר".

יצוין כי מושב נווה אטי"ב הוקם בתחילת שנות ה-70 באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוך כוונה לשלב את אתר החרמון כענף משקי של היישוב. על פי החלטה ייחודית של מינהל מקרקע ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל) ונציגי החטיבה להתיישבות, נמסר שטח אתר החרמון להסתדרות הציונית העולמית ולמושב והוא נכלל בחלק ממשבצת הישוב. בשנות ה-80 הוצא שטח האתר מחוזה המשבצת של הישוב אך נשאר בחזקת אגודת נווה אטי"ב ללא הסדר חוזי. ההחלטה כיום נועדה להסדיר את החוזה על השטח ואת הזכויות לגבי הפעלתו, לרבות תשלום ריאלי בגין השימוש בקרקע והוראות אשר מטרתן להבטיח פיקוח על מחירי כניסה והבטחת נגישות לציבור.

עוד ב-mako חופש:

45 אירו ללילה: במלון בוטיק מעוצב
הרפתקה של פעם בחיים: טיול חורף ללפלנד

ארגון הג'וינט: המדריך לסטלן באמסטרדם