האם זה ההסכם שישים סוף לאיחורים ולביטולי הטיסות? אל על חתמה הלילה על הסכם חדש עם הטייסים שלה, שעות אחרי שנכנסו לתוקפן תקנות ה-FTL הקובעות נהלי טיסה שונים.

המשא ומתן בין הנהלת החברה לבין ועד טייסיה היה ארוך וממושך, והבוקר מודיעה החברה כי נחתם הסכם בין החברה ובין נציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה המבטא את ההסכמות שהושגו בין החברה לטייסים שייכנסו לתוקף בתחילת נובמבר, ועד ליום 31 לאוקטובר 2024.

המו"מ נערך על רקע הצורך בהתייעלות והתאמות במתכונת הפעילות של הטייסים לאור התיקון לתקנות הטיס שייכנס לתוקף בסוף החודש. התיקון לתקנות מאמץ לדין הישראלי את ההסדר הקיים בתקנות האמריקאיות בנוגע לניהול עייפות של טייסים (FTL), כמו תקופות מנוחה מינימאליות בין טיסות וכדומה. במילים אחרות, הטייסים יעבדו פחות שעות, אולם יעבדו קשה יותר במהלך הטיסה, ולא יתוגמלו בשעות נוספות אלא בשכר בסיס גבוה יותר.

ההסכם קובע מנגנונים אשר צפויים לאפשר הפעלה מסחרית יעילה יותר בעידן הרגולציה התעופתית החדשה ותועלות - הן לחברה והן למגזר הטייסים - ובכלל זה צפוי לאפשר צמיחה בפעילות החברה, הפעלת החברה בצורה יעילה יותר תוך התאמה לדרישות התיקון לתקנות וכן שיפור באורחות החיים של הטייסים. כמו כן, כולל ההסכם מיסוד מנגנונים ופרקטיקות שתכליתם קיום דיאלוג יעיל ורציף בין החברה לבין הטייסים.

הסוגיות העיקריות אשר הוסדרו במסגרת ההסכם הינן: הסדרת היבטים תפעוליים כגון התייעלות בהרכבי הצוותים בטיסות החברה, מנגנון הצבת הצוותים, הסדרת מגבלות תכנון, הסדרת כללי איוש מלא של טיסות החברה, מנגנון כוננות, זמני מנוחה, ימים ללא פעילות, הקמת צי אחוד לציי הבואינג 777 ו-787 של החברה אשר יאפשר הכשרת טייס לשני סוגי המטוסים במקביל לעומת המצב כיום, וכללי הסבות והדרכות טייסים כתוצאה מסגירת ציי הבואינג 747 ו-767 של החברה.

ההסכם קובע גם הסדרים בקשר לתגמול הטייסים ובכלל זה כולל מנגנון לגידור המסגרת התקציבית לעלות שכר הטייסים, הסדרים בדבר ביטול רכיבי שכר משתנים מסוימים (כגון פיצויים שונים בגין פעילות טיסתית) תמורת העלאת השכר הקבוע, הסדרים בדבר גילום, מיסוד מנגנון תמריץ לטייס בגין עמידה בתכנית הטיסות האישית וכן קביעת מנגנון מענק ותוספת שכר מותני רווחים. עוד קובע ההסכם מכסה מוסכמת על ידי הטייסים של חכירות רטובות של מטוסים, מנגנון יישוב חילוקי דעות, התחייבות הטייסים לשקט תעשייתי למשך תקופת ההסכם ועוד.

נמל התעופה בן גוריון (צילום: ChameleonsEye, Shutterstock)
המו"מ נערך על רקע הצורך בהתייעלות. נוסעים בנתב"ג | צילום: ChameleonsEye, Shutterstock

ההסכם אושר על ידי דירקטוריון החברה, נציגות העובדים והסתדרות העובדים החדשה, לאחר שהתקבל אישור של רוב טייסי החברה. על פי הערכות, ההסכם אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה העסקיות של החברה.

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על, כתב הבוקר לעובדים כי "ההסכם הוא צעד ראשון וחשוב, אבן דרך הכרחית בדרך להתמודדות עם האתגרים שלפנינו.

"מדיניות השמים הפתוחים מביאה לתחרות פרועה מאוד בנתב"ג. חדשות לבקרים אנו מתבשרים על חברות תעופה חדשות המגיעות לישראל ואם לא די בכך מחירי הדלק גבוהים מאוד ואליהם מצטרף רצף החלטות רגולטוריות המקשות עלינו להתמודד, כאשר בחלק מהמיקרים ידינו כבולות והתחרות אינה שיוויונית והוגנת.

הדרימליינר החדש של אל על (צילום: באדיבות אל על)
"המציאות מחייבת את כולנו לשנות את התרבות הארגונית ואת הדרך בה אנו מתנהלים". הדרימליינר של אל על | צילום: באדיבות אל על

"המציאות מחייבת את כולנו לשנות את התרבות הארגונית ואת הדרך בה אנו מתנהלים, זאת כדי להבטיח את עתידה של אל על. אני מאמין כי יחד נדע להתמודד עם כל איום, עם כל אתגר ולצאת מהתחרות מנצחים כשידנו על העליונה".