האם המיזוג המיוחל של עולם התעופה יגיע מכיוון אל על וארקיע? חברת אל על מדווחת כי "החלה במגעים עם  ארקיע לבחינת עסקה אפשרית, לפיה תרכוש החברה את מניות ארקיע בתמורה להקצאת ניירות ערך של החברה לבעלי מניות ארקיע".

ב-2018 פסלה הרשות לתחרות מיזוג בין אל על וישראייר על רקע חשש לפגיעה בתחרות בקו באילת. הדיבור על מיזוג בין החברות הישראליות נמצא באוויר בשנת הקורונה כחלק מהמשימה שלהן לשרוד את המשבר.

מיזוג הוא מהלך מתבקש לנוכח גודל השוק ולנוכח מצב החברות, כאשר בכוונת אל על להתמקד בשוק צפון אמריקה, וארקיע תוכל להוות עבורה מוצר משלים לטיסות ליעדים קצרי-הטווח ולשיווק חבילות נופש - פן שאל על לא חזקה בו ושהיא הביעה את נכונותה לפעול בו.

אל על מדגישה בהודעה לבורסה כי "לא נחתם בין הצדדים מזכר הבנות ו/או הסכם מחייב, והמשא-ומתן נמצא בתחילתו. אין כל ודאות כי העסקה הפוטנציאלית תתגבש וכי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, וככל שייחתם הסכם מחייב, אין כל ודאות שיתקבלו כל האישורים הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה הפוטנציאלית". 

הכתבה פורסמה במקור בגלובס