אירוע חריג בארה"ב: משפחה חרדית שעלתה על טיסה פנימית של חברת פרונטיר (Frontier) ממיאמי לניו יורק, גורשה מהמטוס לאחר שבנם בן ה-15 חודשים לא עטה מסיכה.

על פי עד ראייה שנכח במקום, הדיילים דרשו מהוריו של הפעוט שישים מסכה, אך אלה טענו בפניהם בתוקף שהם לא יכולים לעשות זאת ושחוקי החברה מתירים לילדים מתחת לגיל שנתיים לטוס ללא כיסוי. למרות זאת, הדיילים המשיכו בתקיפות בדרישתם ואף איימו לסלק את המשפחה מהמטוס, בזמן שהנוסעים מסביב התייצבו לצד המשפחה וטענו שאם המשפחה תורד מהטיסה, הם ירדו אחריהם.

לאחר שבמטוס החלה להתפתח מהומה, מאבטח עלה למטוס ודרש מהמשפחה לרדת, ובעקבות החלטה זו שאר הנוסעים ירדו מהטיסה באקט מחאתי. 

על פי מי שנכחו במקום, האירוע כולו לווה בהרגשה אנטישמית מצד הצוות היות ואין שום הכרח שילד בגיל כה קטן יעטה מסכה. אדם אחר טען שברגע שהמשפחה החלה לרדת מהמטוס צוות האוויר החללמחוא כפיים. "מדובר באירוע אנטישמי ללא כל ספק", אמר אותו הנוסע.