סופת השלג הכבדה שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית מחוללת כאוס בכל ענף התעופה, כולל ישראל. הבוקר, כמו לא פעם בשבועות האחרונים, נדחו ובוטלו טיסות לחו"ל, לצד סגירת שדות התעופה של אילת ושדה דב לטיסות פנים בשל בשל בעיות מזג אוויר וראייה לקויה.

בתקופה האחרונה פנו צרכנים רבים למועצה הישראלית לצרכנות בשאלות לגבי זכויותיהם עקב סגירת שדות התעופה וביטול טיסות. המועצה פרסמה באתר האינטרנט שלה שורה של שאלות ותשובות למקרים כאלה וגם אחרים הקשורים לטיסות.

במקרה של אי קיום ההסכם בשל התערבות כוח עליון, כוח עליון מה הוא?
כוח עליון במובן החוזי הן נסיבות חדשות, שלא צד לחוזה גרם אותו, לא ניתן למנוע אותו ולא ניתן היה לדעת עליהן מראש או למנוע אותן. בנסיבות החדשות הנוצרות כתוצאה מאותו כוח עליון, קיום ההעסקה, בתנאים שנקבעו מראש, הוא בלתי אפשרי ובלתי צודק. אסון טבע נדיר ובלתי צפוי כמו הסופה שהיתה בישראל לא מכבר, היא קלאסי של נסיבות העונות על ההגדרה של כוח עליון. הסופה גרמה לשורה ארוכה של בעיות הנובעות מחוסר יכולת לקיים את ההסכמים החוזיים בין הצדדים המחייבים שימוש בתעופה.

מי אמור לשאת בהוצאות הנזקים כתוצאה מהתערבות של כוח עליון?
החוק היבש לא מסייע לצרכן להבין מה מגיע לו בכל מקרה ספציפי, שכן עיקרון הצדק המנחה בחוק הוא, שעל כל צד לשלם את ההוצאות הסבירות שהוצאו לשם קיום החוזה ולהשיב את יתרת הכספים. החוק קובע כי במקרים בהם לא ניתן לקיים את החוזה כתוצאה מאירוע מסכל, נתונה לבית המשפט הסמכות לקבוע כיצד לחלק את הנזק בין הצדדים לעסקה. על ביהמ"ש להחליט האם יש להשיב כספים, למי ובאיזה סכום. חברת התעופה היא האחראית להטסת הנוסע או להחזרת הכספים ולא סוכן הנסיעות.

מטוס נפגע מברק (צילום: אימג'בנק / Thinkstock)
מה שנקרא, כוח עליון | צילום: אימג'בנק / Thinkstock

האם אני חייב לתבוע את הזכויות שלי בבימ"ש בכדי להשיב את הכספים?
רבים העסקים להם מודעות צרכנית גבוהה העושים כל שלאל ידם על מנת לסייע לציבור לקוחותיהם ולהקטין את נזקיהם. דומה כי במקרים רבים ישיבו עוסקים לצרכנים את כספם, גם אם לא יעשו זאת ברצון, זאת מתוך מודעות, ייעוץ משפטי ומשקל נאות לסיכון והסיכוי בהליך משפטי. בהתאם, ממליצה המועצה ללקוחות לפנות תחילה ישירות אל העסקים ולבקש השבה של הכספים כשהנסיון מלמד כי לרוב ניתן להגיע להסכמות בדבר השבה חלקית או מלאה, גם מבלי לפנות לערכאות.

אם אני עדיין מעוניין בקיום החוזה ולא בהשבה, האם אני זכאי לקיימו?
בנסיבות בהן שני הצדדים אינם מנועים מלקיים את החוזה במועד מאוחר יותר ומעוניינים בכך, ניתן לבצע את החוזה. כך לדוגמה: "שילמתי על טיסה לניו יורק ומאחר והטיסה לא התקיימה, אני מבקשת להשתמש בשירות ביום ההולדת שלי בדצמבר". אם החברה יכולה לאפשר זאת, הם עשויים להעדיף פתרון כזה על פני דרישה להשבת הכספים.

רכשתי כרטיס טיסה ובלית ברירה נשארתי בחו"ל. האם חברת התעופה חייבת להטיס אותי חזרה על חשבונה?
צרכנים אשר נתקעו בחו"ל בשל ביטול הטיסות, זכאים לטיסה חזרה מחברת התעופה, ככל שהם מעוניינים בה. על חברות התעופה לדאוג ולעשות את כל המאמצים על מנת להעלות את הנוסעים לטיסה חזרה לארץ ברגע שמתאפשר להן, ובכך לממש בפועל את העסקה. בדרך כלל חברות התעופה לוקחות בחשבון נסיבות אישיות (נוסעים חולים או מוגבלים, למשל) ומומלץ מאוד לפנות ישירות לחברת התעופה ולבקש להתחשב בכך על מנת לחזור לארץ בהקדם האפשרי.

איש ישן בשדה התעופה (צילום: אימג'בנק / Thinkstock)
גם זה יכול לקרות לכם | צילום: אימג'בנק / Thinkstock

רכשתי ביטוח נסיעות לחו"ל, האם חברת הביטוח תפצה אותי על הנזקים?
זכות הצרכן לשיפוי על נזקיו מפורטת בתנאי הפוליסה. בהתאם, מומלץ לבדוק את הפוליסה ותנאיה. אמנם, בדרך כלל, מוחרגים אירועי "כוח עליון ואסון טבע" מתכולת הפוליסות, אך אם הדבר לא נעשה, יהיה זכאי הצרכן לשיפוי.

נתקעתי בחו"ל במשך מספר ימים והיו לי הוצאות רבות. האם אני יכול לתבוע את חברת התעופה?בטיסות לישראל או מישראל חל חוק שירותי תיירות שקובע שבמקרים של עיכוב או ביטול טיסה (עיכוב של למעלה מ-8 שעות) קיימת חובה על חברת התעופה לספק שירותי סיוע בהתאם לזמן השהייה הנוספת הנדרשת כמו מזון ושתיה, לינה, הסעות (אם יש צורך) ואמצעי קשר כגון דואר אלקטרוני או פקס. יחד עם זאת, מאחר ומדובר באירוע שלחברות התעופה אין שליטה עליו, על הצרכן להקטין את הנזקים שלו למינימום. החוק אינו מחייב את חברות התעופה במתן פיצוי לנוסעים בשל הוצאות שהוציא הצרכן בעצמו במקרה של אסון טבע, אם הן עמדו במחוייבות שלהן לפי החוק באופן סביר.

רכשתי טיסה לחו"ל ונאלצתי להישאר בארץ. האם אני זכאי להחזר כספי?
על חברת התעופה להציע טיסה חלופית, אולם יש להתאימה לצרכני הצרכנים ולרצונם. לדוגמה, במקרים בהם הצרכן לא יכול לדחות את הנסיעה למועד אחר מסיבות אישיות לגיטימיות, למשל, כאשר מטרת היציאה לחו"ל הייתה אירוע חד פעמי (חתונה של קרוב משפחה, כנס או פגישה). במקרים אלה, אם לא היה מעוניין בחופשה במועד מסויים וכדומה, רשאי הצרכן לדרוש החזר כספי. חשוב לדעת: חברת התעופה היא האחראית להסיע את הנוסע או להחזיר את הכספים ולא סוכן הנסיעות.

רכשתי שירותים שונים ישירות מספקים – לינה בבית מלון, השכרת רכב וכדומה – ונאלצתי לבטל את העסקה בגלל שהטיסה בוטלה. האם כספי יוחזר לי?
לעמדת המועצה לצרכנות אין ספק שהצרכן זכאי להחזר כספי לפחות חלקי. אולם, הדין החל במקרה זה הוא הדין הזר. ישנם מקרים בהם הספקים שלא הוציאו הוצאות בשל ביטול העסקה (גם אם הפסידו רווח מסוים) יחזירו את מלוא התמורה ששולמה או חלק גדול ממנה. במקרה זה יש לפנות ישירות לספקים בחו"ל.

אין תמונה
נאלצתי לבטל. האם כספי יוחזר לי?

רכשתי שירותים שונים – טיסה, השכרת רכב, לינה בבית מלון – דרך סוכן נסיעות בארץ ונאלצתי לבטל. למי לפנות ומי מחזיר לי את הכסף?
ייתכן והצרכן זכאי להחזר מסוים מחברת התעופה או מספק השירות בחו"ל. לעמדת המועצה לצרכנות על סוכני הנסיעות לגלות אחריות ומוטלת עליהם החובה לעשות כל מאמץ כדי לסייע ללקוחותיהם לקבל את ההחזר המגיע להם. דומה כי אין צורך להכביר מילים על העובדה כי כל סוכן הנסיעות הוא לקוח של חברות תעופה וספקי שירותים בחו"ל, ומשכך יכול הוא להתמקח איתם כדי להשיג את ההחזר המקסימאלי. בהתאם, מומלץ לפנות הן ישירות לחברת התעופה ולספקי שירותים כדי להבין מה מדיניותם במקרה זה, ולאחר מכן לפנות לסוכן הנסיעות כדי שיסייע לכם להשיג את המגיע לכם.

האם סוכן הנסיעות חייב לפצות אותי על הנזקים שנגרמו לי?
בדרך כלל סוכן הנסיעות איננו ספק, ואת הכספים שהוא מקבל בגין העסקה הוא מעביר לספקי השירות בתמורה לעמלה. בנסיבות סיכול סוכן הנסיעות אינו חייב לפצות את הצרכנים על השירותים בגינם שילמו ואשר לא סופקו להם, כאמור, ככל שלא נותרו בידיו הכספים, או לא היה ביכולתו למזער את הנזק. עם זאת, לעמדת המועצה כאמור, אמינות ורצינות כל סוכן נסיעות כמו גם רמת השירות שהוא מסוגל לתת לצרכנים נבחנים דוקא ברגעים הקשים מסוג זה, וסוכן נסיעות המתנער מכל אחריות לסייע לצרכנים לקבל את שמגיע להם מהספקים, אינו מעניק את השירות הטוב שמגיע ללקוח ולעמדת המועצה לצרכנות, אף אינו ממלא את חובתו לסייע ללקוחותיו בעקבות העסקה בה נקשרו.

למי אני יכול לפנות אם פניותי לחברות ובעלי העסקים מושבות ריקם, או לא נענית כלל?
המועצה הישראלית צרכנות ערוכה לסייע לצרכנים הן בפניה לבעלי העסקים ומו"מ איתם, והן במידת הצורך בייעוץ וסיוע בהגשת תביעות לבתי משפט לתביעות קטנות, ככל שיש מקום להגיש תביעה כזו.

המידע באדיבות המועצה הישראלית לצרכנות

הכתבה באדיבות אתר Monitour

>> הנוף הזה משגע, אבל תצילחו לגלות איפה הוא נמצא?
>> התיירים שמגיעים לאילת מעדיפים לא לשלם על בתי מלון