איזה מקצוע לא מצריך תואר ראשון? איפה מרוויחים הכי פחות? ומה באמת עושים במקצועות הפחות נוצצים שאנחנו שומעים עליהם? ענו על שאלון המקצועות הגדול שלנו:

* התשובות הנכונות בירוק

* נתוני השכר בכתבה מבוססים על על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת 2015